Πρώιμη παρέμβαση

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 0-3 ετών και σε παιδιά μεγαλύτερου ηλικιακού αλλά ανάλογου αναπτυξιακού επιπέδου. Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης βασίζεται στην άμεση συνεργασία με τους γονείς. Η συνεργασία ξεκινά από τη λήψη ενός πλήρους αναπτυξιακού ιστορικού απ’ όπου προκύπτουν οι στόχοι για τους οποίους οι γονείς εκπαιδεύονται από τον ειδικό.

Οι στόχοι υλοποιούνται στο σπίτι βάσει οργανωμένου προγράμματος, η πορεία του οποίου παρακολουθείται στενά από τον ειδικό. Οι τομείς από τους οποίους αντλούνται οι στόχοι πάντα ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού είναι οι εξής:

  • κοινωνικός
  • αυτοεξυπηρέτησης
  • λεκτικός
  • γνωστικός
  • κινητικός

 

Back to Top