Μαθησιακές δυσκολίες

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μία ανομοιογενής ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται ως έντονες δυσκολίες όχι μόνο στην κατάκτηση και στη χρήση της προφορικής και γραπτής γλώσσας αλλά και σε άλλους τομείς. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες συναντούν δυσκολίες στην προφορική έκφραση, στην ακρόαση, στην ανάγνωση, στη γραφή, στη μνήμη, στη μαθηματική σκέψη και στις κοινωνικές δεξιότητες. Κάθε άτομο με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζει δυσκολίες με διαφορετικό συνδυασμό χαρακτηριστικών και με διαφορετική οξύτητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα άτομο με μαθησιακή δυσκολία δεν μπορεί να μάθει. Απλά, για να μάθει χρειάζεται ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας.

Υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις των μαθησιακών δυσκολιών, η κάθε μία από τις οποίες έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Οι κυριότερες είναι οι εξής:

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

  είναι η διαταραχή σε μία ή περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση ή τη χρήση του προφορικού ή γραπτού λόγου. Μπορεί να εμφανιστούν ως ατελής ικανότητα στη σκέψη, στην ακρόαση, στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφία ή στους μαθηματικούς υπολογισμούς.

 • Δυσλεξία

  είναι ένας ειδικός τύπος μαθησιακής δυσκολίας που αφορά στην κατάκτηση του γραπτού λόγου. Τα κύρια συμπτώματα της δυσλεξίας είναι η αργή και με πολλά λάθη ανάγνωση, η ελλιπής κατανόηση γραπτών κειμένων, η δυσανάγνωστη γραφή, η υπερβολική και ασταθής ανορθογραφία και η δυσκολία γραπτής έκφρασης. Άτομα με δυσλεξία δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν γράμματα και αριθμούς, να κατανοήσουν ότι κάθε λέξη αποτελείται από ξεχωριστά φωνήματα, καθώς και να αποδώσουν το σωστό φώνημα στο αντίστοιχο γράμμα. Τα άτομα με δυσλεξία έχουν φυσιολογική ή πάνω από το φυσιολογικό νοημοσύνη. Η διάγνωση της δυσλεξίας δεν είναι εύκολη και πρέπει να γίνεται μόνο μετά από σωστή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση.

 • Δυσγραφία

  είναι η δυσκολία στη γραφή, η οποία εκδηλώνεται ως πολύ αργή γραφή, αδυναμία διατήρησης της ίσιας γραμμής και επανάληψη γραμμάτων ή συλλαβών.

 • Δυσαριθμησία

  είναι μια ομάδα δυσκολιών που επηρεάζουν τη μαθηματική σκέψη, την ανάκληση μαθηματικών όρων και συμβόλων, την εφαρμογή μαθηματικών εννοιών στο χειρισμό αντικειμένων στο χώρο, τη γραφή μαθηματικών συμβόλων, ισοτήτων και άλλων σχετικών όρων και την εφαρμογή αλγορίθμων στις τέσσερις βασικές μαθηματικές πράξεις.

Τι πρέπει να έχουμε υπ’όψιν μας όταν μιλάμε για μαθησιακές δυσκολίες:
 • Κανένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες δεν έχει όλα τα συμπτώματα που μπορεί να χαρακτηρίζουν μια από τις παραπάνω.
 • Μερικά συμπτώματα παρουσιάζονται πιο συχνά από άλλα.
 • Όλοι οι άνθρωποι έχουν 2 ή 3 από αυτά τα συμπτώματα σε κάποιο βαθμό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν μαθησιακή δυσκολία.
 • Οι μαθησιακές δυσκολίες ως ομάδα δεν οφείλονται σε νοητική υστέρηση, νευρολογική διαταραχή, συναισθηματική διαταραχή ή δυσλειτουργίες στο κοινωνικό περιβάλλον. Βέβαια αν ένα παιδί αντιμετωπίζει κάποιο από τα παραπάνω μπορεί να έχει δυσκολία στις μαθησιακές του επιδόσεις αλλά αυτή θα είναι δευτερογενής.

 

Back to Top