Εργοθεραπεία

Στόχος των υπηρεσιών εργοθεραπείας είναι η παροχή βοήθειας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας τα οποία μπορεί να παρουσιάζουν:
  • περιορισμούς στο εύρος κίνησης των μελών τους
  • δυσκολίες στο συντονισμό χεριού-ματιού
  • δυσκολία στις επιδέξιες κινήσεις
  • δυσκολίες στη χρήση ψαλιδιού
  • δυσκολίες στο σχέδιο
  • δυσκολίες στην οπτική αντίληψη που μπορεί να οδηγεί σε φτωχή επίδοση στα παιχνίδια (παιχνίδια με μπάλα, κυνηγητό)
  • δυσκολίες στη γραφή π.χ. λαβή για το κράτημα του μολυβιού, θέση του σώματος, σχηματισμός γραμμάτων και αριθμών, τοποθέτηση των γραμμάτων στο χώρο του τετραδίου μεταξύ των γραμμών, κατεύθυνση της γραφής στο τετράδιο (οριζόντια και αριστερά προς τα δεξιά )
  • δυσκολίες στον τομέα της αυτοφροντίδας και στις δεξιότητες καθημερινής ζωής, π.χ. φαγητό, ένδυση, υγιεινή, παιχνίδι
  • γνωστικές δεξιότητες, π.χ προσοχή και συγκέντρωση, ικανότητα επίλυσης προβλήματος, προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο
Back to Top