Επαγγελματικού προσανατολισμού

Στόχος των υπηρεσιών Σ.Ε.Π. είναι η παροχή βοήθειας σε μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Γ΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου στους εξής τομείς:

  • Οργάνωση και διαχείριση χρόνου
  • Πληροφόρηση για το σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση
  • Πληροφόρηση για τα τμήματα και τις σχολές των ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.
  • Διερεύνηση ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων
  • Ενημέρωση για την αγορά εργασίας
  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • Παροχή βοήθειας στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Επιπλέον, οι υπηρεσίες Σ.Ε.Π. απευθύνονται και στους γονείς των μαθητών/ τριών, οι οποίοι/ες επιθυμούν να ενημερωθούν και να έχουν συμβουλευτική σε θέματα καθοδήγησης και βοήθειας των παιδιών τους για την τελική τους επιλογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Back to Top