Υπηρεσίες

Η αξιολόγηση ξεκινά με τη λήψη ιστορικού μέσω συνέντευξης με τους γονείς απ’ όπου αναδεικνύονται οι προσδοκίες και οι ανησυχίες τους, καθώς και μία αρχική περιγραφή της δυσκολίας. Στη διάγνωση χρησιμοποιούνται εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης που μας δίνουν όσο το δυνατό καθαρότερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα του περιστατικού. Στη χώρα μας δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετά σταθμισμένα διαγνωστικά τεστ, τα οποία θα μπορούσαν να μας δώσουν μετρήσιμα στοιχεία για τις επιμέρους ικανότητες του παιδιού. Το πλεονέκτημα των σταθμισμένων τεστ είναι ότι γίνεται δυνατή η σύγκριση του παιδιού με άλλα άτομα της ίδιας αναπτυξιακής ηλικίας βάσει συγκεκριμένων δοκιμασιών. Όταν λείπουν τέτοια εργαλεία, ο θεραπευτής είναι αναγκασμένος να στηριχτεί μόνο στην ποιοτική (qualitative) ανάλυση δεδομένων που συλλέγει είτε μέσω αυτοσχέδιων δοκιμασιών είτε μέσω παρατήρησης.

Η αξιολόγηση μπορεί να ολοκληρωθεί σε μία συνεδρία ή να χρειαστούν και κάποιες συμπληρωματικές. Η διάρκεια της αξιολόγησης εξαρτάται από τον αριθμό των αξιολογητικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν και επίσης από το αν θα χρειαστεί η συνδρομή κι άλλων ειδικών όπως ο ψυχολόγος, ο εργοθεραπευτής ή ο ειδικός παιδαγωγός.

Αν το παιδί παρακολουθείται από κάποιο γιατρό (αναπτυξιολόγο, παιδονευρολόγο, παιδοψυχίατρο) απαραίτητη είναι η συνεργασία μαζί του καθώς και με το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο φοιτά το παιδί.

Την αξιολόγηση ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και ύστερα η ανακοίνωσή τους στους γονείς όπου συζητούνται τα ευρήματα και δίνονται συστάσεις. Η αξιολόγηση συνήθως συνοδεύεται και από γραπτή αναφορά.

Η διαδικασία της αποκατάστασης μπορεί να είναι σύντομη έως και μακροχρόνια. Πρέπει να καταρτίζεται σαφές θεραπευτικό πλάνο και να γίνεται επαναξιολόγηση όσο το παιδί προχωρά. Η θεραπεία και η επιτυχία της δεν στηρίζεται μόνο στα τυπικά προσόντα του θεραπευτή και στο υλικό που θα χρησιμοποιήσει, αλλά στη δημιουργικότητα, την ευελιξία του και τη σχέση που θα αναπτύξει με το παιδί. Η εμπειρία που έχει ο ειδικός είναι καθοριστική για την πορεία και την αποδοτικότητα του θεραπευτικού προγράμματος. Μπορεί δύο περιστατικά να παρουσιάζουν παραδείγματος χάριν παρόμοια δυσκολία σε κάποιον τομέα, αλλά η θεραπευτική προσέγγιση που λειτουργεί για το ένα να μην είναι αποδοτική για το άλλο. Για αυτό μιλάμε για εξατομίκευση του θεραπευτικού προγράμματος. Λόγω του περιορισμένου χρόνου εκ των πραγμάτων επαφής του παιδιού με τον ειδικό, η πρόοδος επίσης εξαρτάται και από τη συνεργασία με τους γονείς και το ρόλο που αυτοί μπορούν να παίξουν προκειμένου να διευκολύνουν και να καθοδηγήσουν σωστά το παιδί στο σπίτι.

Για κάποια περιστατικά (κυρίως με θέματα συμπεριφοράς, αντιμετώπισης γεγονότων της ζωής, π.χ. θάνατος, διαζύγιο) μόνο η άμεση συνεργασία με το παιδί δεν είναι η ενδεδειγμένη πρακτική.

Οι γονείς σε συνεργασία με τον ειδικό (κατ’ εξοχήν ψυχολόγο) μπορούν μέσα από τακτές συναντήσεις να αναλύσουν τα θέματα που τους απασχολούν και να διαπραγματευτούν τρόπους χειρισμού.

Διαγνωστικά και Ενημερωτικά Προγράμματα σε Πλαίσια Προσχολικής Αγωγής

Η ομάδα των ειδικών του SpeLL® οργανώνει και προσφέρει κάθε χρόνο ειδικά διαγνωστικά και ενημερωτικά προγράμματα σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Ο στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι:

  • η ενημέρωση γονέων και εκπαιδευτικών
  • ο έγκαιρος εντοπισμός και η πρόληψη διαταραχών λόγου, λεπτής κινητικότητας και συμπεριφοράς σε παιδιά
  • η εκτίμηση της προόδου όσων παιδιών συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα αποκατάστασης

Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε και να προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς και το σχολείο σας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Προγράμματα Πρόληψης και Ενημέρωσης σε θέματα Διαταραχών Λόγου, Λεπτής Κινητικότητας, Προσοχής και Συμπεριφοράς

Η ομάδα των ειδικών του SpeLL® οργανώνει και προσφέρει προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης σε θέματα διαταραχών λόγου, λεπτής κινητικότητας, προσοχής και συμπεριφοράς. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν:

  • δωρεάν κύκλους ομιλιών με ποικίλα θέματα για την ανάπτυξη του παιδιού
  • σεμινάρια με επίλεκτους προσκεκλημένους από τις Η.Π.Α. αναγνωρισμένους για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους συμβολή στα Πανεπιστήμια της χώρας τους και για την πολυετή κλινική τους εμπειρία

Τα προγράμματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα μας στο ευρετήριο στη στήλη Νέα.

Back to Top